FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Wybierz jedną z naszych wycieczek

Wybierz z jakiego miasta chcesz wyjechać.

dd-mm-rrrr

Proszę podać datę urodzenia.

Prosze podać prawidłowy e-mail, abyśmy mogli się z państwem skontaktować.

Proszę podać swój numer komórkowy w formacie +XX XXXXXXXXX.

Podaj kod pocztowy w formacie XX-XXX.

Proszę podać ulicę / numer domu / numer mieszkania.

Gdzie zakupiłeś wycieczkę?

Tylko jeśli zakupu dokonano na innej stronie.

Imię i nazwisko.